จองพื้นที่ในงาน

สนใจจองพื้นที่บูธงานไซน์เอเชีย เอ็กซ์โป, ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ และโฆษณาในหนังสือคู่มือเข้าชมงาน กรุณาติดต่อ .

ฝ่ายขายและการตลาดภายในประเทศ โทร: 02 574 6511 ต่อ 102, 106


ในประเทศ
คุณเกษม ดุษฎีประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด
โทร: 02 574 6511 ต่อ 102 มือถือ 086 361-9178,
Email: K.dprasert@gmail.com

คุณเกษม


คุณรักชนก ไชยรัตน์ ผู้ผู้จัดการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด
โทร: 02 574 6511 ต่อ 106 มือถือ 08-1643-6797,
Email: :nok.signasiamag@gmail.com

คุณรักชนก


ต่างประเทศ และกิจกรรมในงาน
คุณศิรภรณ์ ภูมิสุขสันต์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โทร: +662 574 6511 ext. 103 มือถือ: +66 948747671
Email: :beeibrixbangkok@gmail.com

คุณศิรภรณ์