ติดต่อเรา

IBRIX Co.,Ltd.

111/1 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:+66 2574 6511 (Automatic) ext.102-107
เวลาทำการ จ – ศ. เวลา 9.00 – 17.00 น.

ฝ่ายการตลาดและการขายในประเทศ

คุณเกษม ดุษฎีประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด
โทร: 02 574 6511 ต่อ 102 มือถือ 086 361-9178
Email: K.dprasert@gmail.com

คุณรักชนก ไชยรัตน์ผู้จัดการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด
โทร: 02 574 6511 ต่อ 106 มือถือ 08-1643-6797
Email:nok.signasiamag@gmail.com

ฝ่ายต่างประเทศ และกิจกรรมในงาน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โทร: +662 574 6511 ext. 103 มือถือ: +66 948747671
Email: beeibrixbangkok@gmail.com

ฝ่ายปฏิบัติการ ( การส่งแบบ-การเข้าก่อสร้างรื้อถอนบูธ เช็คค้ำประกัน)

โทร: +662 574 6511 ext. 104 มือถือ: +66 09-9350-1881

Email: operation.ibrix@gmail.com

ฝ่ายบัญชี

Tel: ++662 574 6511 ext. 101
Email: ibrix.media2@gmail.com

แผนที่บริษัท