ราคาพื้นที่สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

1.พื้นที่เปล่า : จองตั้งแต่ 18 ตารางเมตรขึ้นไป

2.พื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน : จองตั้งแต่ 9 ตารางเมตรขึ้นไป ประกอบด้วย :

  • พรม / ผนังสีขาว
  • ป้ายพร้อมชื่อบริษัท
  • หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอด / ปลั๊กไฟ ขนาด 5 แอมป์ 1 ปลั๊ก
  • โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว
  • ถังขยะ

ประเภทพื้นที่และขนาด :

ตารางเมตร

พื้นที่เปล่า 7,900 บาท / ตารางเมตร

พื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน 9,150 บาท / ตารางเมตร

9

-

82,350

18

142,200

164,700

27

213,300

247,050

36

284,400

329,400

54

426,600

494,100

หมายเหตุ :
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- พื้นที่ทางเดินระหว่างคูหา ราคาสุทธิตารางเมตรละ 2,200 บาท สำหรับพื้นที่ตั้งแต่ 108 ตารางเมตรขึ้นไป
- ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ผู้จัดงาน : บริษัท ไอบริก จำกัด 111/1 หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02 574 6511 (Automatic) มือถือ 08-6361-9178, 08-1643-6797, 09-4874-7671
ฝ่ายขายในประเทศ : ต่อ 102 ,105, 107 การตลาดและต่างประเทศ : ต่อ 103-104
www.signasiaexpo.com Facebook: ไซน์เอเชีย


Download Oversea Exhibiting Rate    ดาวน์โหลด ราคาพื้นที่สาหรับลูกค้าภายในประเทศ