ตู้ไฟ LightBox แบบกลมและแบบเหลี่ยม

ตู้ไฟไลท์บ๊อกซ์สำหรับงานโฆษณา

แบบกลม R30/R40/R50/R60/R70/R80/R90/R100/R120 แบบเหลี่ยม 20*40/40*60/60*60/50*70/55*80/80*80/60*90/80*120 แบบวงรี 55*80/50*100
Product Detail

แบบกลม R30/R40/R50/R60/R70/R80/R90/R100/R120 แบบเหลี่ยม 20*40/40*60/60*60/50*70/55*80/80*80/60*90/80*120 แบบวงรี 55*80/50*100Promotion Price / Full Price

/ 700-2800


Promotion Period

0000-00-00 - 0000-00-00

Product Specification

ช่องทางการสอบถามสินค้าและบริการ
Contact ตัน
Email fdinter@hotmail.com
Phone 0818011906
Line ID @fddisplay
Sales Contact
Website https://www.facebook.com/fdinter99