UV LED Spot A3 Varnish

เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล

UV LED Spot UV A3 Varnish เครื่องพิมพ์ UV LED ที่สามารถพิมพ์ได้หลายวัสดุที่ใส่เครื่องได้ เช่นสติ๊กเกอร์ PVC PP ไวนิล แผ่นใส หนัง สติ๊กเกอร์สูญญากาศ สติ๊กเกอร์ 3M สะท้อนแสง ถุงฟอยล์ ผ้าดิบ กระดาษคราฟ กระดาษน้ำตาล กระดาษอาร์ต หมึกยูวีถือว่าเป็นหมึกที่ครอบคุมมากสุดในงานพิมพ์แต่งานพิมพ์จะออกมากึ่งมันกึ่งด้านไม่มันเงา ในรุ่นนี้จึงได้แก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการงานพิมพ์ที่หลากหลายและต้องการงานพิมพ์ที่มันเงาและคงทนด้วยเสริมการเคลือบ varnish ไปในขั้นตอนการพิมพ์ทำให้งานมันเงามีมิติ
Product Detail

UV LED Spot UV A3 Varnish เครื่องพิมพ์ UV LED ที่สามารถพิมพ์ได้หลายวัสดุที่ใส่เครื่องได้ เช่นสติ๊กเกอร์ PVC PP ไวนิล แผ่นใส หนัง สติ๊กเกอร์สูญญากาศ สติ๊กเกอร์ 3M สะท้อนแสง ถุงฟอยล์ ผ้าดิบ กระดาษคราฟ กระดาษน้ำตาล กระดาษอาร์ต หมึกยูวีถือว่าเป็นหมึกที่ครอบคุมมากสุดในงานพิมพ์แต่งานพิมพ์จะออกมากึ่งมันกึ่งด้านไม่มันเงา ในรุ่นนี้จึงได้แก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการงานพิมพ์ที่หลากหลายและต้องการงานพิมพ์ที่มันเงาและคงทนด้วยเสริมการเคลือบ varnish ไปในขั้นตอนการพิมพ์ทำให้งานมันเงามีมิติ


Promotion Price / Full Price

65,000 / 65,000


Promotion Period

2020-08-01 - 2020-08-31

Product Specification

พื้นที่การพิมพ์ 30 cm x 5m up ( ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ ) ความเร็วในการพิมพ์ CMYK 2880x1440 dpi 1.2 M ต่อชั่วโมง ระบบสี CMYK + V V (Varnish) โปรแกรมสั่งพิมพ์ RIP พิมพ์และเคลือบด้วยวานิชในขั้นตอนเดียว

ช่องทางการสอบถามสินค้าและบริการ
Contact modifyink
Email
Phone 084-5522609
Line ID @modifyink
Sales Contact 0845522609
Website https://www.modifyink.net/