Epson l1300 Eco Solvent V5JET

เครื่องพิมพ์ฉลากระบบดิจิตอล

จากการพัฒนาอย่างเนื่องกับเครืองพิมพ์ขนาด A3 Eco Solvent ซึ่งอาจจะอบกได้ว่าเป็นเจ้าเดียวในประเทศที่กล้ารับประกันหัวพิมพ์และอะไหล่ ได้รับการตอบรับด้วยดีตลอดมา ตั้งแต่ รุ่น Eco V1 V2 V3 V4 และ Final ได้ศึกษาปัญหาความน่าจะเป็น ปรับจุดด้อยเสริมจุดเด่นจนได้เวอร์ชั่นล่าสุด ที่ปรับระบบของเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่ทำมาเพื่อหมึกชนิดนี้มาปรับใส่เข้าไปกับเครื่องขนาดเล็ก ทำให้ลดปัญหาต่างๆได้อย่างลงตัวจนได้ Epson L1300 Eco Solvent V5JET รายละเอียดการพัฒนา 1.ระบบปั๊มทำความสะอาดหัวพิมพ์ จากปกติมมีแค่ระบบทำความสะอาดจากเครื่องที่ทำมาเพื่อหมึกธรรมดา ซึ่งจากการทดสอบไม่เพียงพอสำหรับหมึกที่มีความเหนียวและหนืดกว่าหมึกปกติ จึงได้ใส่เพิ่มระบบปั๊มของเครื่องหน้ากว้างเข้าไปอีก 1 ชุด เพื่อช่วยในเรื่องการทำความสะอาดหัวพิมพ์ให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น 2.ใช้ระบบแท้งค์เดียวกับเครื่องหน้ากว้างจุหมึกได้ถึง 500ml ต่อสี ใช้งานยาวๆ ต่อเนื่อง ไม่ต้องเติมบ่อยๆ ให้เลอะมือ และยังช่วยลดปัญหาอาการฟุ้งและอุดตันได้อีกด้วย 3.ระบบตัวกรองน้ำหมึก ploypropylen ช่วยขยายหมึก ลดการหน้าแน่นของหมึกทำให้เกิดอาการฟุ้งได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 4.อัพเกรดหมึก Eco Solvent เป็นแบบกันแดด 2 ปี ( outdoor ) ให้สีที่สดคงทนกว่า 5.รายละเอียดการพัฒนา Eco Solvent V1 Eco Solvent V2 Eco Solvent V3 Eco Solvent V4 Eco Solvent Final Eco Solvent V5 JET ล่าสุด 5 กันยายน 2019
Product Detail

จากการพัฒนาอย่างเนื่องกับเครืองพิมพ์ขนาด A3 Eco Solvent ซึ่งอาจจะอบกได้ว่าเป็นเจ้าเดียวในประเทศที่กล้ารับประกันหัวพิมพ์และอะไหล่ ได้รับการตอบรับด้วยดีตลอดมา ตั้งแต่ รุ่น Eco V1 V2 V3 V4 และ Final ได้ศึกษาปัญหาความน่าจะเป็น ปรับจุดด้อยเสริมจุดเด่นจนได้เวอร์ชั่นล่าสุด ที่ปรับระบบของเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่ทำมาเพื่อหมึกชนิดนี้มาปรับใส่เข้าไปกับเครื่องขนาดเล็ก ทำให้ลดปัญหาต่างๆได้อย่างลงตัวจนได้ Epson L1300 Eco Solvent V5JET รายละเอียดการพัฒนา 1.ระบบปั๊มทำความสะอาดหัวพิมพ์ จากปกติมมีแค่ระบบทำความสะอาดจากเครื่องที่ทำมาเพื่อหมึกธรรมดา ซึ่งจากการทดสอบไม่เพียงพอสำหรับหมึกที่มีความเหนียวและหนืดกว่าหมึกปกติ จึงได้ใส่เพิ่มระบบปั๊มของเครื่องหน้ากว้างเข้าไปอีก 1 ชุด เพื่อช่วยในเรื่องการทำความสะอาดหัวพิมพ์ให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น 2.ใช้ระบบแท้งค์เดียวกับเครื่องหน้ากว้างจุหมึกได้ถึง 500ml ต่อสี ใช้งานยาวๆ ต่อเนื่อง ไม่ต้องเติมบ่อยๆ ให้เลอะมือ และยังช่วยลดปัญหาอาการฟุ้งและอุดตันได้อีกด้วย 3.ระบบตัวกรองน้ำหมึก ploypropylen ช่วยขยายหมึก ลดการหน้าแน่นของหมึกทำให้เกิดอาการฟุ้งได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 4.อัพเกรดหมึก Eco Solvent เป็นแบบกันแดด 2 ปี ( outdoor ) ให้สีที่สดคงทนกว่า 5.รายละเอียดการพัฒนา Eco Solvent V1 Eco Solvent V2 Eco Solvent V3 Eco Solvent V4 Eco Solvent Final Eco Solvent V5 JET ล่าสุด 5 กันยายน 2019


Promotion Price / Full Price

29,000 / 35,000


Promotion Period

2563-08-01 - 2563-08-31

Product Specification

Epson L1300 Eco Solvent V5 JET ความละเอียดในการพิมพ์ 5760 x 1440 dpi ความเร็วในการพิมพ์ 240cm ต่อชัวโมง โหมดความละเอียดสูง ชนิดกระดาษผิวมัน ระบบสี CMYKK แรงดันไฟ 220V

ช่องทางการสอบถามสินค้าและบริการ
Contact modifyink
Email
Phone 084-5522609
Line ID @modifyink
Sales Contact 0845522609
Website https://www.modifyink.net/