Print Head Cleaning Eco Solvent

วัสดุผลิตป้าย หมึก โทนเนอร์ สติ๊กเกอร์ ไวนิล กระดาษ กาวร้อน

Print Head Cleaning Eco Solvent 100ml -น้ำยาล้างหัวพิมพ์สำหรับหมึก Eco Solvent -สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึก Eco Sovlent ทุกยี่ห้อ -น้ำยาคุณภาพสูงผ่านการทดสอบโดยทีม R&D ของ Modify ink -ไม่มีผลเสียกับหัวพิมพ์ทุกยี่ห้อ
Product Detail

Print Head Cleaning Eco Solvent 100ml -น้ำยาล้างหัวพิมพ์สำหรับหมึก Eco Solvent -สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึก Eco Sovlent ทุกยี่ห้อ -น้ำยาคุณภาพสูงผ่านการทดสอบโดยทีม R&D ของ Modify ink -ไม่มีผลเสียกับหัวพิมพ์ทุกยี่ห้อ


Promotion Price / Full Price

350 / 350


Promotion Period

2020-08-01 - 2020-08-31

Product Specification

Print Head Cleaning Eco Solvent 100ml -น้ำยาล้างหัวพิมพ์สำหรับหมึก Eco Solvent -สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึก Eco Sovlent ทุกยี่ห้อ -น้ำยาคุณภาพสูงผ่านการทดสอบโดยทีม R&D ของ Modify ink -ไม่มีผลเสียกับหัวพิมพ์ทุกยี่ห้อ

ช่องทางการสอบถามสินค้าและบริการ
Contact modifyink
Email
Phone 084-5522609
Line ID @modifyink
Sales Contact 0845522609
Website https://www.modifyink.net/