เนื่องด้วยในช่วงเวลานี้ ยังคงเป็นช่วงแห่งประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคนยังคงเศร้าโศกกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ และอยู่ในช่วงของการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  หลายหน่วยงานหลายองค์กรวิชาชีพต่างร่วมกันแสดงความอาลัยในรูปแบบที่หลากหลายกันไป  เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก เพราะทุกชิ้นงานทำขึ้นมาด้วยหัวใจ ไม่ว่างานชิ้นนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม แต่ทุกชิ้นสร้างมาจากความรัก  และความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน   

 

ในโอกาสนี้ ทางสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA)  จึงได้จัดกิกรรมนี้ เพื่อให้คนในวิชาชีพอุตสาหกรรมของงานพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท และงานป้าย ได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้ร่วมใจกันแสดงการน้อมรำลึก และถวายความอาลัยอย่างยิ่งใหญ่   โดยแบ่งรูปแบบการประกวดเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

1.การประกวดงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                ถือเป็นครั้งแรกที่ได้จัดประกวดงานพิมพ์อิงค์เจ็ทในประเทศไทย

2. งานประกวดป้ายตัวอักษรเลข  ในหัวข้อ เกล้า เก้า ก้าว
​เป็นการประกวดป้ายต่อเนื่องเป็นปีที่   ๒  

จุดประสงค์

1. เพื่อให้กลุ่มธุรกิจงานพิมพ์อิงค์เจ็ท งานป้าย และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัย

2. เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจของงานพิมพ์อิงค์เจ็ท และงานป้าย ได้โชว์ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์

3. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพมากขึ้น

4. เพื่อร่วมกันสร้างผลงานทางด้านงานพิมพ์อิงค์เจ็ทและงานป้าย เพื่อนำไปส่งประกวดหรือร่วมแสดงผลงานในงานต่างประเทศได้

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ทำธุรกิจพิมพ์อิงค์เจ็ทในประเทศไทย

2. ผู้ทำธุรกิจผลิตป้ายและสื่อโฆษณาในประเทศไทย

3. นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ผู้สนับสนุนในการประกวด

1. ไอบริก บริษัทผู้จัดงาน Sign Asia Expo

2. กลุ่มผู้ขายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและอุปกรณ์ในการพิมพ์อิงค์เจ็ท และผู้จำหน่ายวัสดุที่ใช้ในงานป้าย

การขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัทผู้พิมพ์อิงค์เจ็ทและผู้ผลิตป้ายชั้นนำ อย่างน้อยกลุ่มละ 10 ราย

2. กลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์และวัสดุ  เชิญชวนลูกค้าให้เข้าประกวด

3. มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด

กำหนดการรับสมัคร กฎเกณฑ์การส่งเข้าประกวดและเกณฑ์การตัดสิน

1. สามารถส่งชิ้นงานประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ได้ที่สำนักงาน สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) 159/46 ซ.วิภาวดีรังสิต 62 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-521-8258, 085-900-0660

2. ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท และไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

3. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะนำไปจัดแสดง ในงาน Sign Asia Expo 2017 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี และจะตัดสินผลงานและประกาศผล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560