ระบบลงทะเบียนออนไลน์เปิดให้บริการตั้งแต่ 15/8/2019 – 15/11/2019

     ระบบลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า ขอบคุณที่ท่านสนใจเข้าร่วมชมงาน “SIGN ASIA EXPO 2019/APPPEXPO THAILAND 2019” ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม แล้วนำรหัสหรือบาร์โค้ดไปยื่นที่เคานท์เตอร์ลงทะเบียนในวันงาน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับ คู่มือการชมงาน ( Show Directory) จำนวน 1 เล่ม พร้อมของที่ระลึกการเข้าชมงาน (มีจำนวนจำกัด)

     ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม แล้วนำรหัสหรือบาร์โค้ดไปยื่นที่เคานท์เตอร์ลงทะเบียนในวันงาน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับ คู่มือการชมงาน ( Show Directory) จำนวน 1 เล่ม พร้อมของที่ระลึกการเข้าชมงาน (มีจำนวนจำกัด)

 

The online pre-register system will be available during
15/08/2019 until 15/11/2019.

PRE-REGISTER ONLINE SYSTEM Thank you for your attention to
“SIGN ASIA EXPO 2019/APPPEXPO THAILAND 2019”

     You can fill out online pre-register form for individual or group visiting and bring the barcode or digital badge to the Onsite Register Counter in front of Hall 6 and 7 during show days. For your own benefit, kindly fill out your information completely and correctly.

     Those pre-register would get free Show Directory 1 copy and souvenir from the organizer.
(limited number of souvenir)

     The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.
Contract: +66 (0)20734899
Organized by

Exclusive Cooperating Partner

Co-Organized by
A Member of


Official Media by


Official Partners by